تقویم رومیزی 98

تقویم رومیزی یکی از هدایای ارزشمند شب عید محسوب می شود. بدلیل استفاده زیاد از تقویم رومیزی توسط افراد ، شرکت ها تمایل دارند با سفارش تقویم رومیزی همواره جلوی دیده استفاده کننده تقویم حضور داشته باشند.

اثر تبلیغ تقویم رومیزی تنها با کاربر محدود نمی شود. بلکه تمامی افرادی که به نوعی به فرد مراجعه می کنند ، برند و تبلیغ شرکتی بر روی تقویم رومیزی حک شده است را می بیند. علاوه بر اثر تبلیغی بسیار خوب استفاده از تقویم رومیزی به عنوان یک هدیه تبلیغاتی مزیت دیگری در مقایسه با سررسید یا سالنامه دارد و آن هم قسمت پایین تقویم رومیزی است .به طور میانگین با خرید هر سررسید می توان دوعدد تقویم رومیزی سفارش داد و این امر باعث ترغیب و تمایل شرکت ها و موسسات برای سفارش تقویم رومیزی شده است .

به طور مثال مبلغ مشخصی اگر بتوان 1000 جلد سررسید سفارش داد ، با همان مبلغ می توان حدود 2000 عدد تقویم رومیزی تهیه کرده و بعنوان یک هدیه تبلیغاتی مناسب بین مشتریان و مخاطبان توضیع کرد که این عامل باعث تبلیغ گسترده تر برای سفارش دهنده تقویم رومیزی می باشد .
اغلب دیده می شود برخی شرکت ها از سررسید و تقویم رومیزی بصورت ترکیبی به عنوان یک هدیه تبلیغاتی در پایان سال استفاده می کنند. این گونه افراد اعتقاد دارند سررسید یک کالای تبلیغاتی برای شخص استفاده کننده است اما اثر تبلیغی تقویم رومیزی برای افراد مراجعه کننده بیشتر از شخص دارند تقویم رومیزی است به همین دلیل در کنار سررسید از تقویم رومیزی به عنوان پک تبلیغاتی استفاده می کنند تا اثر بخشی بیشتری داشته باشد .