صحافی کاتالوگ

صحافی آخرین مرحله تولید و چاپ کاتالوگ است در واقع صحافی بعد از طراحی و چاپ کاتالوگ و سلفون کشی آن صورت می گیرد .صحافی کاتالوگ به دو صورت منگنه لوپ و ساده را در این قسمت برایتان توضیح می دهیم که فرم های کاتالوگ چاپ شده در تا می شوند و فرم ها داخل هم قرار گرفته و به هم بصورت منگنه لوپ و ساده صحافی می شود .

صحافی کاتالوگ چگونه انجام می شود ؟
صحافی آخرین مرحله تولید و چاپ کاتالوگ است در واقع صحافی بعد از طراحی و چاپ کاتالوگ و سلفون کشی آن صورت می گیرد .صحافی کاتالوگ به دو صورت منگنه لوپ و ساده را در این قسمت برایتان توضیح می دهیم که فرم های کاتالوگ چاپ شده در تا می شوند و فرم ها داخل هم قرار گرفته و به هم بصورت منگنه لوپ و ساده صحافی می شود .تفاوتی که بین صحافی ساده و منگنه لوپ است به زیبایی و کار بر می گردد و به همین صورت که منگنه لوپ حالت برجسته و بر آمده را پشت کاتالوگ ایجاد می کند اما در منگنه ساده این برآمدگی وجود ندارد البته استفاده از منگنه لوپ کاتالوگ بستگی به به سلیقه مشتری دارد .هزینه صحافی  منگنه لوپ در چاپ کاتالوگ بیشتر از منگنه ساده است .

صحافی کاتالوگ با چسب گرم
صحافی بوسیله ی چسب گرم نوع دیگری از صحافی کاتالوگ به شما ر می آید که برای کاتالوگ هاییبا تعداد صفحات بالا کاربرد دارد . صحافی با چسب گرم را در مواقعی که تعداد صفحات و یا برگه ها بسیار بالا میرود و منگنه گنجایش نگه داشتن آن را ندارد استفاده می شود کیفیتی که چسب گرم دارد به مراتب بالا تر از منگنه است ولی از لحاظ قیمت برعکس است .به این صورت که چاپ کاتالوگ چسب گرم به مراتب نسبت به صحافی منگنه دار بالا تر می رود در چاپ کاتالوگ حرفه ای معمولا تعداد صفحات بالاست و کیفیت برای مشتری اهمیت بسیار بالایی دارد به همین دلیل برای زیبایی هر چه بیشتر کاتالوگ از صحافی چسب گرم استفاده می شود .